..Curriculum Vitae..

Persoonlijkheid en competenties:
leergierig, loyaal, technisch, creatief, integer, onafhankelijk, zelfkennis, pragmatisch, verantwoordelijk, communicatief, inlevend, kritisch.

Opleidingen:
2013 Train-de-trainer: begeleiding van medewerkers met een psychische beperking via SBCM
2013 docenttraining "Werken met Oefenen.nl/sw" via SBCM
2005 cursus 3D Studio MAX via Opatel
2000 - 2001 opleiding webdesign en technieken aan het grafisch media instituut (onderdeel grafisch lyceum A'dam)
1992 - 1996 avond-MTS bouwkunde
1993 cursus toetsenbordvaardigheid + inleiding tekstverwerking
1991 - 1992 leerlingwezen meubelmaken
1991 oriëntatiecursus techniek
1987 horecacursus
1980 - 1986 havo/mavo

Werkervaring:
2016 - heden WNK personeelsdiensten, afd. ICT
Werkzaamheden:
Helpdesk
2015 - 2016 WNK personeelsdiensten, afd. HSE
Werkzaamheden:
Risicobeoordelingen en werkplekinstructiekaarten gevaarlijke stoffen, administratie, samenstellen informatie toolboxmeetingen.
2013 - 2015 WNK bedrijven, afd. HRM - opleiding en ontwikkeling.
Werkzaamheden:
Docent open leercentrum, administratie, samenstellen cursus psychische stoornissen voor de meewerkende voormannen.
2006 - 2011 Live XS, 3voor12 Noord-Holland en Amsterdam, Podiuminfo.nl, Muleskinner Magazine
Werkzaamheden:
Recensies schrijven van concerten, columns schrijven, interviews en wat photoshop werk.
2008 - 2009 Business Post
Werkzaamheden:
Post bezorgen.
2002 - 2005 BDCC (groothandel computer-hardware)
Werkzaamheden:
Onderhouden websites, opmaken reclame-mailing, maken flash bedrijfspresentatie.
1999 - 2002 Stichting Wisselwerk
Werkzaamheden:
Bouwen website, in elkaar zetten databases m.b.v. MS Acces, systeembeheer, maken formulieren, helpen boekhouder met Exact voor windows.
1994 - 1998 Penningmeester van Stichting "Lustoort" (doelstelling: het beheren van woonruimtes).
Werkzaamheden:
Betalen huur en andere rekeningen, innen huur, onderhouden contacten met gemeente, woningbouwvereniging e.d. Onderhandelen over huisvesting.
1997 Grontmij afdeling Libertel (via Randstad)
Werkzaamheden:
AutoCAD tekenaar, hoeveelhedenstaten maken, assisteren projectleider.
1995 - 1996 Tekton architecten
Werkzaamheden:
Het vervaardigen en bijwerken van detail-, staal-, beton-, en verkoopboeken m.bv. Mini-CAD (apple-macintosh) en met de hand. Het bijhouden van de documentatie, bouwbesluitmappen enz.
1992 - 1993 Verschillende werkzaamheden voor o.a. uitzendbureaus.
1985 - 1993 o.a. jongerencentrum en feesten
Werkzaamheden:
barvrouw.
1991 - 1992 "De Damschuit"
Werkzaamheden:
houtbewerking.
1988 - 1990 Dierenverzorging

Diversen:
Ervaring met software::
Besturings- systemen: Windows
MacOs
Adobe: Photoshop
Illustrator
InDesign
After Effects
Macromedia:
(nu Adobe)
Flash
Dreamweaver (Homesite)
Fireworks
Autodesk: 3D Studio MAX
AutoCAD
Op de Mac: BBedit (soort Homesite)
Mini-CAD (soort AutoCAD)
PHP
Open Office
SSH telnet naar Unix server
Microsoft: Word
Excel
Acces
Exact voor Windows
Accountview

Hobby's:
Lezen, muziek (concerten bezoeken), computer, schilderen (tekenen), beeldhouwen, zeilen.